כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5657
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10839
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6145
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6026
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6692
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6506
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7184
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6438
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5288
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2102