כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5905
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11462
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6438
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6327
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6968
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6799
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7582
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6808
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5579
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2247