כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6765
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13687
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7711
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7390
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8136
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7940
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9195
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8180
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6707
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2856