כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 260667
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8514
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3303
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3609
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3832
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3743
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1941
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3004
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9351