כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 174668
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7727
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3014
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3301
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3389
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3133
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1788
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2769
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8636