כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 227872
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8133
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3163
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3442
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3611
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3416
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1852
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2894
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8980