כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4135
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4572
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5172
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5165
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2302
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3680
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11695
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 331753
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10819