כותרת מחבר כניסות
מסנן ראשי תעשייתי, פלסטי, למי שתייה נכתב על ידי רמי א. כניסות: 30907
תרמיל סינון 20 אינץ' BB למסנן עומק תעשייתי 25 - 100 מיקרון נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17883
תרמיל סינון "20 למסנן עומק מדורג 5 - 25 מיקרון למי שתייה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5508
תרמיל סינון 20 אינץ' BB למסנן עומק 1 - 15 מיקרון נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6800
מסנן תעשייתי מפלדה למי שתייה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6607
מסנן מים BB, תעשייתי, 10, 20 אינץ' נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12456
מסנן חול אוטומטי מדורג, תעשייתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14043