כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4119
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4559
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5154
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5145
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2298
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3668
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11646
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 330465
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10775