כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 219171
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8027
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3129
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3409
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3559
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3352
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1839
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2869
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8887