כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 271648
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8711
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3380
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3710
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3984
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3951
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1982
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3063
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9581