כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 208136
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7955
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3102
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3382
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3509
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3305
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1827
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2844
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8823