כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4973
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5590
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6381
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6536
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2729
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4364
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13966
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 397923
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13145