כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 250394
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8332
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3234
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3530
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3740
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3568
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1890
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2953
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9182