כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 193531
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7850
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3062
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3351
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3456
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3219
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1810
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2803
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8735