כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4734
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5325
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6040
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6166
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2602
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4168
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13371
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 379835
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12457