כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 20295
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 63757
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 103661
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 24094
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18507
אגן ירוק אופקי או אנכי קומפקטי, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 123400
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 142387
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 346281
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 98573