כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי מרמור אלעד כניסות: 23832
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 73873
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 110926
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 26417
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19228
אגן ירוק אופקי או אנכי קומפקטי, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 134561
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 154228
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 374033
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 104120