כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 20769
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 65088
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 104587
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 24374
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18598
אגן ירוק אופקי או אנכי קומפקטי, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 124949
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 144289
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 348930
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 99374