כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 19056
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 60320
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 101060
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 23379
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18237
אגן ירוק, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 119249
אגן ירוק שטוח או אנכי וקומפקטי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13826
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 136304
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 339799
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 95969