כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3135
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13793
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7220
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14776
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8253
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7908
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8743
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8518
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9990
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8839