כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3678
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15988
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8249
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16916
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9624
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9181
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10049
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9788
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11563
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10221