כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5870
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11362
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6395
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6280
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6927
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6741
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7509
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6757
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5545
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2221