כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5729
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11030
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6254
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6125
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6796
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6583
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7277
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6566
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5385
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2142