כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6514
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13034
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7376
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7080
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7788
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7614
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8665
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7769
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6383
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2661