כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3304
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14422
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7547
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15480
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8639
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8276
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9147
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8936
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10527
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9256