כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4395
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4848
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5580
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5573
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2417
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3889
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12404
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 357142
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11509