כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 251067
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8343
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3238
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3534
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3747
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3571
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1892
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2957
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9194