כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 190388
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7829
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3053
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3338
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3445
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3208
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1807
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2797
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8712