כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5699
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6270
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7448
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7681
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3110
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4886
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15667
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 430016
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15080