כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 291078
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9234
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3555
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3894
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4305
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4286
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2059
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3239
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10097