כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6597
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13235
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7477
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7164
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7875
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7712
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8850
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7878
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6469
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2713
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12268
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13615
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2442
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22024
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7839
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20551
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10358