כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5729
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11030
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6254
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6125
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6796
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6583
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7277
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6566
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5385
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2142
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10454
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9405
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19834
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6520
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18627
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8359