כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6060
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11909
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6670
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6510
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7212
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7020
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7871
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7038
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5793
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2346