כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3115
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13741
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7194
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14722
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8222
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7881
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8699
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8487
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9952
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8806