כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6597
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13235
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7477
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7164
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7875
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7712
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8850
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7878
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6469
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2713