כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5645
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10825
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6136
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6009
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6682
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6499
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7175
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6429
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5278
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2102