כותרת מחבר כניסות
מיכל גדול לאגירת נוזלים, שפכים ומים בקיבולת 15 - 300 קוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3088
מיכל מוטמן בקרקע כשהוא עומד, בנפחים של כ-900 עד כ-3100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2803
מיכל אגירה גמיש ומתקפל, מחומר פלסטי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4808
מיכל אגירה שוכב לשפכים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3575
מיכל אגירה שוכב למים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3741
מיכל מים 600 ליטר, תת-קרקעי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2072
מיכל אגירה למים 10000 ליטר להתקנה על או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2882
מיכל אגירה שוכב בנפח 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 440
מיכלי אגירה מבטון מזויין עם ציפוי פנימי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 8849
מיכל 100 ליטר עבור מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8240