כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4478
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4973
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5698
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5727
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2454
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3965
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12643
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 363655
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11757