כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3919
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4337
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4863
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4888
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2219
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3528
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11101
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 317481
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10300