כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 221082
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8044
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3134
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3413
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3571
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3363
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1842
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2874
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8902