כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4125
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4564
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5163
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5151
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2299
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3673
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11664
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 330645
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10790