כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 162636
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7614
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2972
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3265
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3341
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3056
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1773
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2722
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8514