כותרת מחבר כניסות
מפריד שומן ומוצקים מהשפכים 180 ליטר להטמנה בקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15676
מיכל הפרדה 120 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20792
מיכל הפרדה למים 2000 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10547
מיכל הפרדה / שיקוע 3600 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10575
מיכל הפרדה / שיקוע 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9636
מיכל הפרדה / שיקוע 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7765
מיכל הפרדה / שיקוע 8400 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7447
מיכל הפרדה / שיקוע 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7805
מיכל הפרדה / שיקוע בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1393