כותרת מחבר כניסות
מיכל 500 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12118
מיכל אגירה 200 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8929
מיכל 1000 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10695
מיכל אגירה 1500 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9558
מיכל מים 5000 ליטר, פלסטי, מדורג נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3572