כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5905
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11467
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6438
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6327
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6969
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6799
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7582
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6810
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5580
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2247
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10742
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10263
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 821
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20242
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6761
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18993
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8773