כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6244
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12435
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7020
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6729
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7451
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7287
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8248
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7379
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6068
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2514