כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3525
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15234
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7909
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16285
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9238
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8756
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9629
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9423
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11071
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9791