כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5784
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11170
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6312
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6178
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6858
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6661
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7362
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6647
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5437
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2176