כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5657
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10841
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6146
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6029
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6695
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6508
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7185
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6438
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5289
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2102