כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6855
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13945
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7825
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7492
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8260
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8061
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9341
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8316
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6865
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2908