כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6058
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11904
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6667
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6507
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7208
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7018
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7864
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7034
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5792
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2345