כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6410
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12817
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7215
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6946
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7656
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7490
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8514
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7627
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6265
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2610