כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4137
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4576
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5184
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5174
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2306
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3683
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11717
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 332313
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10845