כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 162559
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7612
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2970
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3264
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3340
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3055
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1773
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2721
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8514