כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 270818
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8692
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3372
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3697
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3971
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3931
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1978
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3058
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9562