כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 248728
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8316
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3227
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3524
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3730
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3557
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1888
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2951
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9163