כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 221674
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8072
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3141
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3419
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3583
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3376
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1845
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2879
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8924