כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 307373
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9848
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3769
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4131
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4647
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4650
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2143
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3414
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10687