כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11911
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12812
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2026
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 21629
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7610
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20197
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9976