כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6255
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12455
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7027
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6743
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7459
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7296
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8271
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7398
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6074
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2524