כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6413
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12834
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7231
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6953
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7661
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7501
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8526
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7634
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6270
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2613