כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6067
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11924
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6680
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6518
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7223
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7026
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7879
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7048
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5798
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2351