כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3532
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15271
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7932
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16317
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9250
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8780
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9650
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9440
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11095
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9816