כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3226
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14154
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7399
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15170
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8453
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8118
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8984
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8762
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10287
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9056