כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2993
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13225
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6955
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14155
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7956
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7607
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8388
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8181
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9579
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8476