כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5631
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10804
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6125
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5996
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6667
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6488
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7162
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6415
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5264
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2098