כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3378
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14627
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7664
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15692
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8805
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8397
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9281
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9083
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10700
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9432