כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4077
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17854
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9244
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18925
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10660
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10197
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11170
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10732
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12834
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11383