כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5784
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11167
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6307
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6176
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6856
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6660
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7359
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6645
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5437
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2175