כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5646
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10825
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6137
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6010
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6682
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6499
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7175
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6429
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5278
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2102
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10298
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9064
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19622
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6398
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18463
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8142