כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5634
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10809
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6129
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5997
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6672
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6492
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7165
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6419
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5267
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2100
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10287
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9048
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19609
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6384
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18447
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8129