כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6157
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12226
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6876
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6621
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7328
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7156
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8111
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7245
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5941
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2450
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11376
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11614
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1381
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20927
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7239
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19625
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9452