כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5908
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11473
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6442
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6329
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6974
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6800
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7586
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6815
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5583
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2247
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10746
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10297
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 827
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 20247
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6766
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19002
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8781