כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 261940
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8524
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3316
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3615
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3849
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3789
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1946
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3007
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9384