כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 297232
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9418
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3626
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3946
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4416
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4401
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2083
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3289
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10264