כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 220144
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8031
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3130
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3411
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3560
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3355
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1841
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2870
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8889