כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5699
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6269
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7446
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7681
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3110
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4885
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15666
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 430013
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15080