כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 160475
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7588
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2955
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3257
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3328
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3038
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1764
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2714
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8490