כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 285144
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9040
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3494
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3819
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4191
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4187
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2025
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3178
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9895