כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 161161
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7597
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2961
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3260
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3331
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3043
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1765
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2717
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8502