כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5130
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9870
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5652
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5499
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6100
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5938
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6592
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5848
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4791
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1938