כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5408
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10339
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5873
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5754
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6383
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6229
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6904
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6151
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5046
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2033