כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4933
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9471
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5506
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5329
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5913
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5724
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6340
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5633
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4569
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1850