כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4718
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9132
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5328
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5125
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5709
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5475
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6047
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5405
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4360
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1778