כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5407
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10338
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5873
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5754
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6382
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6228
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6903
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6150
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5046
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2033