כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4925
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9454
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5494
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5313
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5901
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5713
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6327
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5621
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4559
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1847