כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4708
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9114
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5320
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5113
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5697
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5465
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6037
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5398
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4351
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1775