כותרת מחבר כניסות
מיכל גדול לאגירת נוזלים, שפכים ומים בקיבולת 15 - 300 קוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1937
מיכל מוטמן בקרקע כשהוא עומד 500 עד 2300 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2003
מיכל אגירה גמיש ומתקפל, מחומר פלסטי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4040
מיכל אגירה שוכב לשפכים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2204
מיכל אגירה שוכב למים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2888
מיכל מים 600 ליטר, תת-קרקעי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1514
מיכל אגירה למים 10000 ליטר להתקנה על או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1947
מיכלי אגירה מבטון מזויין עם ציפוי פנימי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 8454
מיכל 100 ליטר עבור מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6141
מיכל 500 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8438