כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 87151
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6773
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2641
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2819
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2930
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2662
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1524
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2442
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7560