כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 130535
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7321
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2850
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3149
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3195
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2892
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1682
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2614
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8150