כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 108614
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7045
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2746
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2975
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3061
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2772
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1606
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2535
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7825