כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 30355
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6204
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2484
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2616
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2712
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2429
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1404
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2254
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6932