כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 99704
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6914
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2697
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2908
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2991
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2721
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1573
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2496
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7707