כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3034
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5137
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2034
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2163
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2314
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2017
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1211
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1900
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5856