כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2259
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3826
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1566
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1599
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1722
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1523
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 900
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1429
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4303