כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5286
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10104
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5764
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5636
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6261
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6091
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6754
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6018
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4913
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1989