כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4087
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8012
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4694
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4504
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5002
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4776
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5222
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4690
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3776
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1561