כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3686
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7365
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4250
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4071
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4585
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4367
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4772
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4230
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3450
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1437