כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3250
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6704
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3807
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3709
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4180
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3952
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4290
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3810
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3141
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1292