כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2782
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6070
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3479
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3392
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3810
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3637
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3881
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3471
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2835
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1192