כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5035
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9660
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5585
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5418
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6005
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5832
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6460
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5737
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4689
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1900