כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4484
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8674
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5112
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4869
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5446
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5191
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5720
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5116
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4116
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1689