כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 17851
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 57407
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 99212
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22743
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17973
אגן ירוק, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 116542
אגן ירוק אנכי וקומפקטי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12790
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 131756
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 333053
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 94278