כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 18454
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 59029
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 100219
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 23046
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18082
אגן ירוק, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 117888
אגן ירוק אנכי וקומפקטי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13277
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 133977
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 336656
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 95136