כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 18183
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 58271
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 99765
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22906
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18024
אגן ירוק, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 117292
אגן ירוק אנכי וקומפקטי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13048
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 132883
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 335192
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 94755