כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 17545
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 56756
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 98525
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22620
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17912
אגן ירוק, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 115657
אגן ירוק אנכי וקומפקטי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12516
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 130579
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 331096
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 93691