כותרת מחבר כניסות
מיכל גדול לאגירת נוזלים, שפכים ומים בקיבולת 15 - 300 קוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2442
מיכל מוטמן בקרקע כשהוא עומד 500 עד 2300 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2347
מיכל אגירה גמיש ומתקפל, מחומר פלסטי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4433
מיכל אגירה שוכב לשפכים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2791
מיכל אגירה שוכב למים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3338
מיכל מים 600 ליטר, תת-קרקעי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1779
מיכל אגירה למים 10000 ליטר להתקנה על או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2449
מיכל אגירה שוכב בנפח 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 194
מיכלי אגירה מבטון מזויין עם ציפוי פנימי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 8678
מיכל 100 ליטר עבור מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7234