כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2606
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4479
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1789
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1854
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1995
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1736
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1054
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1641
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4978