כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2254
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3816
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1562
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1593
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1717
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1522
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 899
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1426
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4293