כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 40797
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6324
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2524
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2661
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2757
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2480
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1430
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2297
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7061