כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16502
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6034
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2417
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2559
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2665
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2376
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1384
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2215
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6805