כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2886
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4905
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1950
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2038
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2209
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1921
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1153
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1787
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5513