כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4826
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5892
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2372
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2505
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2618
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2330
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1362
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2171
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6678