כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 142862
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7453
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2897
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3205
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3261
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2960
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1715
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2658
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8317