כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5521
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10582
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5988
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5879
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6531
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6363
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7041
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6285
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5158
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2073
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10126
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8730
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19397
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6225
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18228
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7894