כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4808
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9258
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5390
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5196
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5778
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5571
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6161
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5478
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4419
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1802