כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4652
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9024
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5284
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5056
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5634
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5389
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5948
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5336
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4285
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1752