כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2504
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5467
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3158
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3102
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3411
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3316
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3506
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3153
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2578
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1095