כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4255
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8301
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4887
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4686
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5212
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4974
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5446
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4902
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3946
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1627