כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5286
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10104
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5764
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5636
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6261
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6091
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6754
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6017
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4913
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1989
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9727
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8220
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18994
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5926
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17869
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7484