כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 119557
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7193
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2806
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3069
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3142
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2837
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1653
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2584
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8018