כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 87837
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6789
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2646
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2827
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2936
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2669
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1528
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2449
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7577