כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 61318
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6536
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2581
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2728
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2826
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2551
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1470
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2349
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7271