כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 74315
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6629
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2605
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2764
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2860
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2587
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1487
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2380
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7362