כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 30345
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6202
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2483
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2616
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2711
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2428
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1403
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2253
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6928