כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3368
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5625
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2260
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2387
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2525
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2236
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1311
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2088
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6419