כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 52377
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6440
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2557
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2704
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2802
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2525
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1456
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2332
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7188