כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5035
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9659
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5584
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5417
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6004
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5832
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6459
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5736
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4688
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1900