כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4086
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8011
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4694
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4503
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5000
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4775
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5222
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4689
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3774
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1560