כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5286
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10103
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5763
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5635
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6261
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6091
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6753
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6017
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4912
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1989