כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3460
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6995
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3984
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3864
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4359
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4144
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4482
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3977
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3291
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1338