כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4651
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9022
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5283
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5055
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5633
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5388
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5947
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5335
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4284
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1751