כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4483
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8672
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5112
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4868
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5444
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5190
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5720
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5115
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4114
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1688