כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2745
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4679
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1856
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1955
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2121
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1835
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1105
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1712
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5264