כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2784
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6075
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3479
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3392
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3812
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3639
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3884
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3472
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2836
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1193