כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2999
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6385
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3630
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3551
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3995
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3804
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4085
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3646
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2984
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1242