כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2497
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5454
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3149
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3096
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3406
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3309
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3503
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3142
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2573
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1093