כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2476
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4256
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1707
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1756
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1893
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1673
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 988
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1560
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4765