כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4709
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9115
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5321
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5117
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5698
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5466
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6038
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5399
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4351
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1775
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8031
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6911
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18045
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5312
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17080
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6536