כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5130
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9871
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5653
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5500
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6100
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5938
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6592
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5848
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4792
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1939
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9475
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7893
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18775
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5763
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17658
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7271