כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4925
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9454
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5495
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5315
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5903
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5713
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6328
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5622
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4559
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1847
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8774
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7388
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18407
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5521
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17351
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6892