כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5408
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10340
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5874
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5755
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6383
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6229
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6904
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6151
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5046
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2034
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9959
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8506
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19209
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6068
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18041
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7683